Logotip RGB.png

Bioterapeut Prvi Nivo

Trajanje: 2 dana

Šta se uči na kursu:

 

 • Šta je bioenergija

 • Šta prouzrokuje energetske blokade i disbalanse i kako ih očistiti

 • Pripreme za rad sa energijama

 • Vežbe kako da osetite svoju energiju

 • Kako da otkrijete i razvijete svoje isceliteljske sposobnosti

 • Savremena nauka i bioenergija

 • Fizičko telo čoveka (malo anatomije i fiziologije)

 • Energetska anatomija

 • Priprema prostora, terapeuta i klijenta za tretman

 • Objašnjenje i praktičan rad sa preko 100 tehnika za uklanjanje energetskih blokada

Preduslovi:
 

Za uvođenje u prvi stepen bioterapije, na kome se savladavaju tehnike, pokreti, položaji ruku i sl. nije potrebno nikakvo posebno predznanje, talenat ili sposobnost. Potrebno je da ste zainteresovani za ovu veštinu i da želite da pomognete sebi i drugima.

Cena: 100 EUR

Štampani Priručnik i SERTFIIKAT za 1. stepen su uključeni u cenu.

MOJE - BIOENERGIJA TEHNIKE.jpg
Bioterapija Sertifikat SRB 1.JPG

Bioterapeut Napredni Nivo

MOJE - BIOENERGIJA TERAPIJE.jpg
Bioterapija Sertifikat SRB 2.JPG

Trajanje: 2 dana (po potrebi i duže, za istu cenu)

Šta se uči na kursu:

 • Dodatna objašnjenja u vezi naučenih tehnika

 • Koje su kontraindikacije za primenu bioenergetskog tretmana

 • Objašnjenje i praktična primena preko 80 terapija za uklanjanje složenijih energetskih blokada

 • Primena univerzalnih terapija za određene organe

 • Kako se radi isceljivanje na daljinu

 • Kako se radi relaksacioni tretman (beskontaktna masaža)

 • Primena bioenergije kod dece

 • Primena bioenergije u palijativnoj nezi

 • Primena bioenergije kao komplementarne metode u medicinskoj praksi

 • Etički kodeks terapeuta

 

Preduslovi:
 

Namenjen je onima koji su već završili kurs Bioterapeut Prvi Nivo i žele da prošire svoje znanje i primene naučene tehnike u bioterapiji. Kombinovanjem pojedinačnih tehnika, njihovim redosledom, vremenom zadržavanja ili broja ponavljanja, naučićete da primenite terapije koje mogu da pomognu kod mnogih vrsta stanja i problema.

Cena: 200 EUR

Štampani Priručnik i SERTFIIKAT za 2. stepen su uključeni u cenu.

Trajanje: 2 dana (po potrebi i duže, za istu cenu)

Šta se uči na kursu:

 • Praktičan terapeutski rad sa mentorom

 • Bonus - Isceljivanje čakri (praktičan rad)

 • Bonus - Medicinski Qigong (praktičan rad)

 • Qigong vežbe (praktičan rad)
   

Preduslovi:
 

Namenjen je onima koji su već završili kurs Bioterapeut Prvi Nivo i Bioterapeut Napredni Nivo i žele da prošire svoje znanje i dalje usavrše primenu naučenih tehnika u bioterapiji. Za sticanje zvanja Sertifikovani Bioterapeut potrebno je iskustvo aktivnog praktikovanja bioterapeutskog rada u trajanju od 6 meseci. Ovaj stepen podrazumeva rad na sebi, lični razvoj i usavršavanje veštine.

Cena: 200 EUR

Štampani Priručnik i SERTFIIKAT su uključeni u cenu.

Sertifikovani Bioterapeut

Bioterapija Sertifikat SRB 3.JPG
Logotip RGB.png

Reiki 1 - Primena na sebi

Trajanje: 1 dan

Šta se uči na kursu:

 

 • Šta je Reiki i malo istorije bioenergije i Reikija

 • Pripreme za rad sa energijama

 • Šta prouzrokuje energetske blokade i disbalanse i kako ih očistiti

 • Kako da otkrijete i razvijete svoje isceliteljske sposobnosti

 • Objašnjenje 5 principa Reikija

 • Ukratko o Reiki simbolima i inicijaciji

 • Priprema prostora i terapeuta za Reiki tretman

 • Fizičko telo čoveka (malo anatomije i fiziologije)

 • Energetska anatomija

 • Objašnjenje i praktičan rad sa tehnikama za samoisceljivanje

 • Telo, bolesti i emocionalni problemi

 • Medicinske studije o efektima primene Reikija kao komplementarne medote

 

Preduslovi:
 

Za uvođenje u prvi stepen Reikija nije potrebno nikakvo posebno predznanje, talenat ili sposobnost. Potrebno je da ste zainteresovani za ovu veštinu i da želite da pomognete sebi i drugima.

Cena: 100 EUR

Štampani Priručnik i SERTFIIKAT za Reiki 1. nivo su uključeni u cenu.

MOJE - REIKI 1 PRIMENA NA SEBI.jpg
Reiki Sertifikat 1.JPG

Reiki 2 - Isceljivanje drugih

Trajanje: 2 dana (po potrebi i duže, za istu cenu)

 

Šta se uči na kursu:

 

 • Dodatna objašnjenja znanja i tehnika naučenih na Reiki 1 stepenu

 • Objašnjenje tri noseća stuba Reikija

 • Opšta priprema terapeuta

 • Objašnjenje i praktičan rad na isceljivanju i balansiranju čakri

 • Značaj i primena Reiki simbola u isceljivanju

 • Pripreme za izvođenje tehnika

 • Objašnjenje i praktičan rad sa tehnikama za isceljivanje drugih

 • Hawayo Takata metod

 • Terapije nekih specifičnih stanja

 • Objašnjenje i praktičan rad sa tehnikama za ubrzani Reiki tretman

 • Kako se radi isceljivanje na daljinu

 • Reiki u hitnim slučajevima

 • Reiki za više ljudi istovremeno

 • Primena  Reikija kod dece

 • Primena Reikija u palijativnoj nezi

 • Relaksacioni Reiki tretman (beskontaktna masaža)

 • Savremena nauka i primena Reikija kao komplementarne metode u medicini

 • Etički kodeks terapeuta

Preduslovi:
 

Namenjen je onima koji su već završili Reiki 1 kurs i žele da prošire svoje znanje i usavrše već naučene tehnike. Osim toga, potrebno je iskustvo aktivnog praktikovanja Reikija 1 nivoa od najmanje 3 meseca.

Cena: 200 EUR

Štampani Priručnik i SERTFIIKAT za Reiki 2. nivo su uključeni u cenu.

Trajanje: 2 dana (po potrebi i duže, za istu cenu)

Šta se uči na kursu:


1. Šta znači biti Reiki Master, koristi i odgovornosti
2. Reiki Master simbol - značenje i primena
3. Praktične tehnike meditacije, pročišćavanja i samorazvoja

 • Tehnika disanja za aktiviranje čakri

 • Gassho, iskazivanje poštovanja

 • Disanje kroz šake

 • Gassho meditacija

 • Vibraciono disanje

 • Disanje svetlosti

 • Tehnika pročišćenja samog sebe

 • Metod disanja, pročišćavanja i fokusiranja

 • Suvo kupanje

 • Kotodama - Duh reči

 • Dah svetlosti, iskrenosti

 • Aktiviranje intuitivnog vođstva

 • Reiju - Usklađivanje, prenošenje duha, inicijacija

 • Reiki tuš

 • Reiki vežba

 • Čišćenje kičmenog energetskog kanala dahom

4. Dopunske i usavršene tehnike za Reiki tretman

 • Byogen Chiryo Ho - Tretiranje korena, uzroka problema

 • Byosen Reikan Ho - Skeniranje disbalansa

 • Detoksikacija i pročišćavanje tela

 • Genetsu Ho - Spuštanje visoke temperature i groznice

 • Gyoshi Ho - Tretman pogledom

 • Ketsueki Kokan Ho - Čišćenje krvi, poboljšanje cirkulacije

 • Tretman pupka, koristan i za bubrege

 • Koki Ho - Tretman dahom

 • Deprogramiranje loših navika

 • Detoksikacija dantiena

 • Energetska masaža (Nadete, Oshite, i Uchite Chiryo Ho)

 • Energetska hirurgija

 • Pročišćavanje predmeta

 • Reiki maraton

 • Metode grupnog rada više terapeuta

Preduslovi:


Namenjen je onima koji su već završili Reiki 1 i 2 stepen i žele da prošire svoje znanje i usavrše već naučene tehnike. Osim toga, potrebno je iskustvo aktivnog praktikovanja Reikija od najmanje 12 meseci. Ovaj stepen podrazumeva rad na sebi, lični razvoj i usavršavanje veštine. Na ovom nivou dobijate Reiki Master simbol i učite meditacije, vežbe disanja i samorazvoja, kao i nove metode primene Reikija. Takođe (po želji), dobijate inicijaciju u Mastera Reikija i pravo da i vi možete da obučavate druge.
 

Cena: 200 EUR

Štampani Priručnik i SERTFIIKAT za Reiki MASTER nivo su uključeni u cenu.

MOJE - REIKI 2 ISCELJIVANJE DRUGIH.jpg

Reiki Master - Tradicionalne japanske tehnike

MOJE - REIKI 3 TRADICIONALNE JAPANSKE REIKI MASTER TEHNIKE.jpg
Reiki Sertifikat 2.JPG
Reiki Sertifikat 3.JPG
Logotip RGB.png

Kako mogu da postanem Reiki terapeut?

Završiti kurs za Reiki terapeuta nije teško, ali postati Reiki iscelitelj zahteva puno rada na sebi. Kurs Reikija obično je stepenovan na tri nivoa. Po završetku prvog stepena obuke, možete da radite primenu Reiki tehnika na sebi i eventualno, svojim bližnjima. Da bi ste praktikovali Reiki na drugima, potrebno je da završite i drugi stepen obuke. Sami kursevi traju po 2 do 3 dana, međutim, po njihovom završetku treba stalno raditi na sebi, na procesu fizičke i mentalne detoksikacije i duhovnog razvoja. Sa druge strane, to utiče na vaše fizičko, mentalno, fizičko, duhovno i emocionalno telo.  U tome se sastoji majstorstvo u bilo kojoj oblasti života. Zar ne?

 Kako mogu da primenim naučene Reiki tehnike?

Po završetku kursa prvog stepena Reikija možete primeniti naučene tehnike na sebi. Posle sprovedenog samoisceljujućeg čišćenja, možete to primeniti i na svojim bližnjima, rodbini i prijateljima. Po završetku drugog stepena Reikija, moći ćete da primenite naučene metode i na drugima, pa posle dovoljno vežbanja i da se profesionalno bavite Reiki isceljivanjem. Po završetku trećeg (Master) nivoa Reikija, ste suštinski poznavalac Reiki metode i, pored svega prethodnog, možete da obučavate druge.