Logotip RGB.png

Terapeutski sistem zasnovan

na donacijama

Moj terapeutski rad je zasnovan na principu donacija. Tako je sada i tako će biti i u buduće, bez obzira na sve. Svako može da dođe na terapiju, bez obzira na društveni, ekonomski ili bilo koji drugi status.
 

Zdravlje ne može da se kupi. Novac jeste važan aspekt života. U modernom društvu, novac je u svakoj pori ekonomskog života. Pa ipak, nijedna zaista bitna stvar u životu ne može da se kupi novcem. Zato je zdravlje naše najveće bogatstvo.
 

Zdravlje nije proizvod. Nečije dobro zdravlje je i moje zdravlje. Nečija bolest je i moja bolest, takođe. Da bi neko bio zdrav, nije dovoljno samo da uzme tabletu nekog leka. Za to je potreban životni napor i stalno učenje kako biti zdrav, kako ostati zdrav, za sebe i za druge.
 

Bolest nije proizvod. Savremena ekonomija je zasnovana na profitu, bez obzira na blagostanje ljudi i ostalih živih bića sa kojima delimo ovu planetu. Moramo da promenimo ovu perspektivu gledanja na život i svet, i da budemo zahvalni za život koji imamo.
 

Svako može da se razboli: bio on bogat ili siromašan, obrazovan ili neobrazovan, skroman ili arogantan, religiozan ili ateista, mlad ili star. Ispod kože, svi smo isti.
 

Bolest pogađa svakoga. Bolest nije teret i problem samo za osobu koja je bolesna, nego je problem i za porodicu, i za celo društvo. Naša zajednička odgovornost kao ljudi je da sarađujemo. Biti human, biti čovek, znači komunicirati, sarađivati sa drugima i za druge. To daje životu smisao i lepotu.

 

SISTEM DONACIJA
 

U sistemu anonimnih donacija, bogatiji ljudi svojim davanjem omogućavaju da manje bogati mogu da se leče. To stvara ravnotežu.
 

Anonimnost čini ljude manje opterećenim u vezi naknade terapeutu. Manje bogati su manje opterećeni time što imaju manje novca, a ne moraju to da pokažu. Bogatiji ljudi neće moći da pokažu da imaju više novca, što bi moglo da bude neugodno drugima.
 

Sa ovim sistemom, ni terapeut niti klijent, nemaju nikakvih očekivanja. To je neophodno za kreativni proces isceljivanja, kako bi on ostao neopterećen, neutralan i kako bi činio zadovoljstvo.
 

Takođe, ovaj sistem štiti terapeuta od sopstvene pohlepe. Svi smo mi, ipak, samo ljudi.
 

Sistemom anonimnih donacija, niko ne može da "kupi" ili "zakupi" terapeuta, jer jednostavno nema cene za terapeutski rad. Nagrada je u zadovljstvu rada i pomaganja.
 

Pored ostalog, sistem nas uči o međusobnoj povezanosti i međuzavisnosti. Novac je samo jednostavan način za razmenu dobara, jer sam po sebi nema vrednost, osim one koju mu ljudi daju.
 

Vaša donacija pokazuje zahvalnost za moj rad i predstavlja direktnu podršku ostalima koji će doći na terapiju posle vas. Nagrađivanje drugih može biti kreativno i inspirativno.