top of page
Logotip RGB.png

Bioterapeut Napredni Nivo

Trajanje:

 

20 časova predavanja i vežbi + 90 časova samostalne prakse uz konsultacije

Preduslovi:
 

Namenjen je onima koji su već završili kurs Bioterapeut Praktičar - Prvi Nivo i žele da prošire svoje znanje i primene naučene tehnike u tretiranju složenijih stanja, blokada i disbalansa. Na ovom nivou, kombinovanjem pojedinačnih tehnika, njihovim redosledom, vremenom zadržavanja ili broja ponavljanja, naučićete da primenite terapije koje mogu da pomognu kod mnogih vrsta stanja i problema. Ono što je veoma bitno, naučićete kada ne smeju da se primenjuju određene tehnike, kao i etički kodeks koga mora da se pridržava svaki terapeut. Za sticanje zvanja Bioterapeut Praktičar - Napredni Nivo, potrebno je iskustvo aktivnog praktikovanja bioterapeutskog rada u trajanju od 3 meseca, posle sticanja zvanja Bioterapeut Praktičar - Prvi Nivo.

Šta se uči na kursu:

 • Koje su kontraindikacije za primenu pojedinih bioterapija

 • Procedure za početak i završetak tretmana (priprema prostora, priprema terapeuta, priprema klijenta)

 • Objašnjenje i praktična primena 200 terapija za uklanjanje složenijih energetskih blokada

 • Primena univerzalnih terapija za određena stanja i organe

 • Primena različitih procedura za ista stanja i blokade

 • Kako se radi isceljivanje na daljinu

 • Kako se radi relaksacioni tretman (beskontaktna masaža)

 • Primena bioenergije kod dece

 • Primena bioenergije u palijativnoj nezi

 • Primena bioenergije kao komplementarne metode u medicinskoj praksi

 • Etički kodeks terapeuta

Literatura:

 

dr Slobodan Slović "BIOENERGIJA - TERAPIJE", praktičan priručnik

Cena: 200 EUR

Štampani Priručnik i SERTIFIKAT za 2. stepen su uključeni u cenu.

Bioterapija Sertifikat SRB 2.JPG
MOJE - BIOENERGIJA TERAPIJE.jpg
bottom of page