top of page
Reiki Treatment
Logotip RGB.png

Reiki tretmani

Reiki je metoda japanske tradicionalne medicine kojom se, polaganjem ruku na telo, odnosno nedaleko od tela primaoca, omogućava doticanje, pokretanje i raspoređivanje životne energije, na takav način da osoba postigne psiho-fizičku ravnotežu. Njome se postiže smanjenje stresa, opuštanje, uklanjanje blokada i isceljivanje mnogih stanja i problema.

Posle Reiki tretmana osećate se potpuno relaksirano, oslobođeno stresa i tenzija. Osim toga, balansiranje energetskog toka u organizmu, dovodi do uklanjanja blokada i isceljivanja mnogih stanja. Zavisno od vrste tretmana, on može da traje od 30 do 45 minuta.

Cena:

1 tretman (30-45 min.) 10 EUR

Logotip RGB.png

Kako se odvija Reiki terapija i koliko traje?

U zavisnosti od problema, jedan Reiki tretman traje od 30 do 45 minuta., Kod složenijih stanja i kada se radi o hroničnim i dugotrajnim problemima neophodno je više tretmana  koje se izvode u više uzastopnih dana. Neka stanja (na primer akutni bolovi) mogu da nestanu ili se bitno umanje, odmah posle prvog tretmana, a za neka je potrebno više vremena.

bottom of page